Plnění baterie AGM

Uvedení motobaterie do provozu / plnění motobaterie AGM:

Upozornění: postup při plnění motobaterie se může lišit dle výrobce, přesný postup naleznete v návodu který je součástí balení každé motobaterie. Nalévání motobaterie provádějte v dobře větrané místnosti. Věnujte prosím maximální pozornost při manipulaci s nádobou s elektrolitem. Elektrolit je žíravina a může poškodit majetek a zdraví.

1. Příprava baterie
Položte baterii na rovnou plochu. Sejměte těsnicí lištu.

 

2. Příprava nádoby s kyselinou
Nádobu s kyselinou vyjměte z igelitového sáčku. Lištu s uzávěry, která bude později sloužit jako uzávěr baterie, z nádoby sejměte. Odstřihněte nebo propíchněte uzávěry.


3. Nasadte baterii na ampule s kyselinou

4. Otočte baterii

5. Zkouška naplnění kyselinou
Ujistěte se, zda ze všech šesti otvorů ucházejí vzduchové bubliny. Nechte nyní nádobu nejméně 20 min stát. Upozornění: Pokud z některého z otvorů neucházejí bubliny, poklepejte dvakrát či třikrát na nádobu. Během naplňování
nikdy nádobu neodstraňujte.

Ujistěte se, že kyselina z nádoby zcela vytekla. Pokud kyselina zůstala částečně v nádobě, jak je popsáno nahoře, lehce na ni poklepejte. Nyní nádobu z baterie opatrně vytáhněte.

6. Uzavření baterie
Lištu s uzávěry dobře vmáčkněte na plnicí otvory. Ujistěte se, že se lišta nachází ve stejné výšce jako horní strana baterie. Na těsnicí lištu (uzávěr baterie) oběma rukama rovnoměrně zatlačte. Plnění baterie je ukončeno. Těsnicí lišta s uzávěry nesmí být odstraněna; další doplňování vody nebo kyseliny není nutné.

Baterie je nabitá a připravená k použití.

Návod uvedení AGM motobaterie do provozu v pdf. Varta, Yucell

Návod uvedení klasické motobaterie do provozu v pdf. Varta, Yucell

 

Centrála a prodejna

Poděbradská 261/61, Praha  9, 198 00
tel.: 225 341 010, e-mail: prodej@elancar.cz
Otevřeno: Po –  Pá  8:00 - 19:00, So 9:00 - 12:00

Prodejna - Praha 4

Pikovická  208/9, Praha  4, 147 00
tel.: 244 461 330, e-mail: branik@elancar.cz
Otevřeno: Po – Pá  8:00 – 18:00

Rychlý kontakt

tel.: 225 341 010
objednávky, ceny, dostupnost, technické informace